Time’s running out

The clock is ticking for Michelle Bachelet, the U.N. high commissioner for human rights, who has said her office would try to complete a long-overdue report on rights abuses in western China’s Xinjiang region before she leaves her post today (Aug. 31)….

Continue Reading

EMGA ให้คำปรึกษาการระดมทุนตราสารหนี้มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ Banco D-Miro

กรุงลอนดอน, Sept. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) ธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เน้นตลาดเกิดใหม่ได้ให้คำปรึกษาการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ์ในประเทศเอกวาดอร์ที่จะช่วยให้ Banco D-Miro สามารถเพิ่มกิจกรรมการให้กู้ยืมด้วยสินเชื่อขนาดเล็กในประเทศเอกวาดอร์ต่อไปได้ EMGA เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และกำหนดโครงสร้างของวงเงินตราสารหนี้มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากบรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (DFC) และธุรกรรมนี้ถือเป็นรายการแรกที่ EMGA ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในประเทศเอกวาดอร์ สำหรับความเห็นต่อธุรกรรมนี้  Fabian Victores Baque  CFO ของ Banco D-Miro ได้กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก EMGA และ DFC เพื่อดำเนินธุรรรมครั้งสำคัญนี้ให้สำเร็จลุล่วง การมีพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์อย่างเช่น DFC จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการผนวกรวมทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขนาดการให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นผู้หญิงได้มากขึ้น” Jim Polan รองประธานสำนักพัฒนาเครดิตของ DFC กล่าวว่า “การลงทุนของ DFC ใน Banco D-Miro จะเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ประชากรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงในประเทศเอกวาดอร์สามารถฟื้นตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด-19 […]

Continue Reading