Cradlepoint ลงนามเป็นพันธมิตรการจัดจำหน่ายกับ Tech Data ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขับเคลื่อน WAN ไร้สายและการขยายสู่ 5G

แต่งตั้งผู้อำนวยการอาวุโส APAC ฝ่ายจัดจำหน่าย เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Cradlepoint ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Edge เครือข่ายไร้สาย 4G และ 5G บนระบบคลาวด์ วันนี้ได้ประกาศการเป็นพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายกับ Tech Data ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายจะช่วยให้ Cradlepoint สามารถเร่งการดำเนินการขั้นต้นได้ในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยมีแผนจะขยายสู่ตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคในระยะยาว Chris Joseph แห่ง Cradlepoint ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการจัดจำหน่ายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายในภูมิภาค “Global Data บริษัทข้อมูลและการวิเคราะห์ระบุว่าเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคชั้นนำของโลกด้านการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ โดยมีผู้ใช้บริการ 1.14 พันล้านคน คิดเป็น 65% ของผู้ใช้บริการ 5G ทั่วโลกภายในปี 2024* เราเห็นว่ามีความต้องการในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และธุรกิจต่างๆ ต่างเตรียมที่จะใช้ประโยชน์จากโซลูชันและแอปพลิเคชันที่จะใช้งานเครือข่าย 5G ที่กำลังจะมา” […]

Continue Reading